Aktualności

 • 16.12

  Harmonogram konkursów w ramach PO IR na rok 2017!

 • 16.12

  Harmonogram konkursów w ramach RPO WM na rok 2017!

 • 16.12

  Harmonogram konkursów w ramach RPO WDŚ na rok 2017!

 • 16.12

  Harmonogram konkursów w ramach RPO WŚl na rok 2017!

Najwyższa skuteczność

Eksperci PMG posiadają wysokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie, co zapewnia najwyższą skuteczność w procesie doradczym pozyskiwania funduszy unijnych. Potwierdzają to liczne opinie naszych klientów.

Newsletter

Najświeższe informacje o funduszach unijnych wprost na Twoją skrzynkę

O nas

PMG to zespół doświadczonych specjalistów z branży doradztwa biznesowego. Od wielu lat skutecznie przeprowadzany procesy pozyskiwania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw. Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę obejmującą wszystkie etapy skutecznego ubiegania się o dofinansowanie. Jesteśmy ekspertami z obszaru konsultingu, finansów i ekonomii. Współpracownikami firmy są również znani i cenieni profesorowie i doktorzy ze środowiska naukowego największych uczelni i ośrodków badawczo rozwojowych w Polsce i w Europie. Naszym głównym celem jest pomoc w realizacji Państwa długoterminowych strategii inwestycyjnych, prowadzących do dynamicznego rozwoju.

Nasz zespół

<
>

Doświadczenie

<
>

Nasza oferta

Oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego koncentrujące się na pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw. Specjalizujemy się w funduszach unijnych i dotacjach z budżetu państwa, zarówno na projekty badawczo rozwojowe, wdrożeniowo inwestycyjne jak i środowiskowe finansowane z krajowych Programów Operacyjnych oraz z Programów Ramowych UE w tym w ramach Horyzont2020. Projekty Ramowe realizujemy z największym ośrodkiem badawczym w Europie - Fraunhofer.

Posiadamy duże doświadczenie w kompleksowym przygotowywaniu projektów o dofinansowanie, w szerokim przekroju sektorów. Dotychczas doradcy PMG współpracowali z przedstawicielami różnych branż gospodarki, od sektora produkcyjnego (m.in. chemia, medycyna, informatyka, itd.) po jednostki naukowo-badawcze i uczelnie wyższe.

Zakres usług

Stworzenie koncepcji innowacji
i strategii rozwoju przedsiębiorstwa

Pomagamy naszym Klientom w kompleksowej realizacji inwestycji, od koncepcji, poprzez etap współpracy z odpowiednimi jednostkami naukowo-badawczymi i naukowcami, przeprowadzeniu procesu patentowego, po zamknięcie projektu. Kreowanie nowych koncepcji, identyfikacja potencjału i analiza możliwości do przeprowadzenia badań, to pierwszy krok w kierunku całego procesu badawczo- rozwojowego.

Dobór optymalnych źródeł finansowania
przyjętych strategii

Doradzamy naszym Klientom w doborze odpowiednich źródeł finansowania. Przeprowadzamy audyt możliwości przeprowadzenia inwestycji przy maksymalnym udziale środków z Unii Europejskiej.

Sporządzenie dokumentacji
konkursowej

Sporządzamy wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami (biznesplan, studium wykonalności i inne). Przygotujemy również analizę finansową i ocenimy wykonalność finansową inwestycji, a także pomożemy w uzyskaniu niezbędnych załączników do wniosku w tym: opinia o innowacyjności, promesa kredytowa, opinia środowiskowa, pozwolenie na budowę, umowa konsorcjum).

Rozliczenie projektu wraz z wdrożeniem
innowacji

Doradzamy podczas wdrażania i realizacji projektu w szczególności w zakresie osiągnięcia wskaźników projektu. Ponadto  przygotujemy załączniki do umowy o dofinansowanie, dokumenty do procedury postępowania ofertowego, wnioski o płatność, sprawozdania końcowe z okresu trwałości oraz przygotowujemy do kontroli ze strony Instytucji Pośredniczącej.

Partnerzy

<
>

Kariera

Proces rekrutacji prowadzimy w oparciu o dokumenty aplikacyjne takie jak CV i list motywacyjny, które należy przesłać na adres: rekrutacja@pmgdotacje.pl. W aplikacji określ typ stanowiska, o które się ubiegasz. Rekrutacja odbywa się w trzech etapach:

1Analiza
aplikacji

Po przesłaniu dokumentacji aplikacyjnej dokonujemy selekcji kandydatów do drugiego etapu. Szczególnie zwracamy uwagę na doświadczenie związane z aplikowanym stanowiskiem oraz poprawność formalną i merytoryczną przesłanych dokumentów aplikacyjnych.

2Testy
rekrutacyjne

Jest to etap, w którym kandydat rozwiązuje testy sprawdzające wiedzę i predyspozycje do wykonywania pracy na danym stanowisku. Testy są pisemne i sprawdzają umiejętności stricte związane ze stanowiskiem, na który aplikujesz.

3Rozmowy
rekrutacyjne

Ten etap polega na zaprezentowaniu swojej kandydatury na aplikowane stanowisko i przekonania nas, że to właśnie Ciebie powinniśmy wybrać. W trakcie spotkania omawiane są również informacje zaprezentowane w dokumentach aplikacyjnych, a także szczegółowe warunki zatrudnienia i zakres obowiązków.

Oferty pracy

Aktualności

<
>

Kontakt

PMG

Kraków

Radzikowskiego 3
31-305 Kraków
T. +48 (12) 307 11 60
M. +48 501 014 779
biuro@pmgdotacje.pl

Warszawa

Solec 81B/lok A-51
00-382 Warszawa
T. -
M. +48 601 325 103
biuro2@pmgdotacje.pl

Formularz kontaktowy